Dijagnostika

Biomehanika

Edukacija

Rehabilitacija

Fizikalna terapija

Kineziterapija

Nutricionizam

OptiMove je centar koji integrira elemente funkcionalne neurologije, biomehanike, fizikalne terapije, manualnih tehnika i kineziterapije s ciljem pronalaženja i korekcije narušenih obrazaca kretanja, redukcije boli, edukacije klijenta/pacijenta o važnosti tjelesne aktivnosti te posljedično poboljšanja kvalitete života.

Optimove tim

Slobodan Nikolić

Slobodan Nikolić

𝐛𝐚𝐜𝐜.𝐩𝐡𝐲𝐬𝐢𝐨
Optimove tim od 2021.

Nino Vidulin

mag.cin.
Osnivač Optimove centra 2020.

Ivan Krznarević


Optimove tim od 2022.

Zašto odabrati Optimove centar?