Dijagnostika

Biomehanika

Edukacija

Rehabilitacija

Fizikalna terapija

Kineziterapija

OptiMove je centar koji integrira elemente funkcionalne neurologije, manualnih tehnika i kineziterapije s ciljem pronalaženja i korekcije narušenih obrazaca kretanja, redukcije boli, edukacije klijenta/pacijenta o važnosti tjelesne aktivnosti te posljedično poboljšanja kvalitete života.

Više o osnivaču

Titulu magistra kineziologije i kineziterapeuta stekao sam na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Tijekom i završetkom fakulteta područje najvećeg interesa bila mi je kineziterapija.

Od svibnja 2009. do lipnja 2020. zaposlen sam u Poliklinici Peharec na radnom mjestu kineziterapeuta – osobe zadužene za biomehaničku dijagnostiku, prevenciju i rehabilitaciju pokretom.

Usporedno s poslom upisao sam Doktorski studij Kineziologije u Zagrebu koji privodim kraju pišući doktorski rad naslova „Povezanost jakosnih svojstava mišića nogu, lokalnog umora i dinamičkoga valgus kuta koljena vrhunskih rukometašica“.

Vodeći kineziterapiju osoba s različitim bolnim stanjima sustava za kretanje uvidio sam da su mehanizmi nastanka ozljeda i boli vrlo kompleksni. Sukladno tome započeo sam s pohađanjem brojnih međunarodno priznatih edukacija radi boljeg razumijevanja ljudskog tijela, pokreta, boli te usvajanja praktičnih znanja iz funkcionalne dijagnostike, manualne terapije i kineziterapije kako bih uspješnije otkrivao i uklanjao uzroke bolova osoba koje mi se obrate.

Stoga sam, nakon 11-godišnjeg radnog iskustva, odlučio otvoriti centar koji će integrirati znanost i praksu, jer smatram da je isključivo s novim i utemeljenim informacijama i znanjima moguće postići optimalne rezultate u radu s klijentima. Moja je misija postupno mijenjati svijest o važnosti edukacije i tjelovježbe u prevenciji i rehabilitaciji bolnih stanja sustava za kretanje s krajnjim ciljem poboljšanja kvalitete života, zdravlja i boljeg osjećaja pojedinca.

Nino Vidulin, mag.cin., osnivač Optimove Centra

OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE

  • Primjena elektromišićne stimulacije u praksi
  • DNS clinical course – Basic course „A“
  • DNS clinical course – Basic course „B“
  • Anatomy trains in structure and function
  • Safe Back clinical workshop, Aleksandar Dejanović, PhD
  • Functional Performance Tape, Motus Melior
  • Tečaj manualne terapije I – kralježnica, Aleksandar Stošić, DO
  • Neurokinetic Therapy® Level 1
  • Neurokinetic Therapy® Level 2
  • “Funkcionalna dijagnostika i rehabilitacija tendinopatija donjih ekstremiteta”, Motus Melior

Zašto odabrati Optimove centar?