DIJAGNOSTIKA I EDUKACIJA

Funkcionalna i  neurološka procjena
60 min 60,00 €

Funkcionalna dijagnostika i izrada programa
60 min 80,00 €

Fizioterapijska procjena
60 min 50 €

Hitna funkcionalna dijagnostika
60 min 80,00 €

Funkcionalna dijagnostika ACL
180 min 150 €

Biomehanička dijagnostika –
dinamometrija
45 min 40,00 €

Biomehanička dijagnostika senzomotorike i hoda
30 min 30,00 €

Konzultacije
30 min 30,00 €

Hitne Konzultacije
30 min 60,00 €

KINEZITERAPIJA

Individualna kineziterapija
60 min 50,00 €
 

Poluindividualna kineziterapija
75 min 20,00 €

Individualni integrirani tretman
 90 min 70,00 €

BFR trening
20 min 20,00 €

Izrada dnevnog kineziterapijskog programa
30,00 €

Izrada dnevnog preventivnog programa
30,00 €

Grupni OptiMove trening 2x tjedno
80,00 €

Grupni OptiMove trening 3x tjedno
100,00 €

Elektromišićna stimulacija
10,00 €

Kinesiotape po segmentu
10,00 €

FIZIKALNA TERAPIJA

MIOFASCIJLNA TERAPIJA

Miofascijalna manipulacija
50 min 40 €

Miofascijalna terapija ožiljnog tkiva (MSTR)
20 min 25 €

Graston IASTM terapija
30 min 25 €

Cupping i manualna terapija
30 min 25 €

Cupping i manualna terapija
50 min 35 €

MASAŽA

Medicinska masaža
50 min 40 €

Sportska masaža
30 min 25 €
50 min 40 €

Tecar terapija
25 min 25 €

Tecar terapija s manualnom terapijom
30 min 30 €

Manualna limfna drenaža po segmentu
30 min 30 €

Parcijalni tretman
20 min 15 €

Limfna drenaža
30-45 min 10 €

PASIVNI TRETMANI

Ultrazvučna terapija 10 min 5 €
Laser terapija 10 min 5 €
Pasivna elektroterapija 15-20 min 10 €
Aplikacija bandaže 15 €

PAKET OPTIMOVE
(cijena se odnosi na uslugu fizikalne terapije za osobe koje istovremeno koriste uslugu kineziterapije u tijeku funkcionalne rehabilitacije)

Paket Optimove 30 min 20 €
Paket Optimove 45 min 30 €
Paket Optimove 60 min 40 €

NUTRICIONIZAM

Mjerenje sastava tijela – bioimpedanca
15,00 €