DIJAGNOSTIKA I EDUKACIJA

Funkcionalna dijagnostika
60 min 50,00 €

Funkcionalna i  neurološka procjena
60 min 60,00 €

Funkc. dijagnostika i izrada programa
60 min 70,00 €

Hitna funkcionalna dijagnostika
80,00 €

Funkcionalna dijagnostika ACL
150 €

Biomehanička dijagnostika –
dinamometrija
35,00 €

Biomehanička dijagnostika Balans/Hod
25,00 €

Konzultacije
30 min (25,00 €) 

Hitne Konzultacije
30 min (50,00 €) 

KINEZITERAPIJA

BFR trening
20 min 20,00 €

Individualni integrirani tretman
 90 min 70,00 €

Individualna kineziterapija
60 min 50,00 €
 

Poluindividualna kineziterapija
75 min 20,00 €

Izrada dnevnog kineziterapijskog programa
30,00 €

Izrada dnevnog preventivnog programa
30,00 €

Grupni OptiMove trening 8x
80,00 €

Grupni OptiMove trening 12x
100,00 €

Elektromišićna stimulacija
10,00 €

Kinesiotape po segmentu
10,00 €

NUTRICIONIZAM

Mjerenje sastava tijela – bioimpedanca
15,00 €