DIJAGNOSTIKA I EDUKACIJA

Funkcionalna dijagnostika lokomotornog sustava
60 min 250 kn

Konzultacije do 
30 min 150 kn

TRENING

Individualizirani OptiMove trening
8 dolazaka 400 kn

Individualizirani OptiMove trening
12 dolazaka 550 kn

(trenutno se ne provode)

REHABILITACIJA

Individualni integrirani tretman (NKT/Manualna terapija/DNS)
75 min 250 kn

Postoperativna rehabilitacija
ACL-a 120 kn dan

Elektromišićna stimulacija
25 min 70 kn

Kinesiotape po segmentu
100 kn

KINEZITERAPIJA

Individualna kineziterapija
75 min 200 kn

Poluindividualna kineziterapija
75 min 150 kn

Izrada kineziterapijskog programa
(obavezna funkcionalna dijagnostika)
200 kn

Izrada preventivnog programa
(obavezna funkcionalna dijagnostika)
200 kn