DIJAGNOSTIKA I EDUKACIJA

Funkcionalna dijagnostika
60 min 300,00kn (39,80 €)

Funkcionalna i  neurološka procjena
60 min 350kn (46,40 €)

Funkcionalna dijagnostika ACL
800,00kn (106,10 €)

Biomehanička dijagnostika Balans/Hod
250,00kn (33,10 €)

Biomehanička dijagnostika
200,00kn (26,50 €)

Konzultacije
30 min 200kn (26,50 €) 

KINEZITERAPIJA

Individualna kineziterapija
60 min 250kn (33,10 €)

Postoperativna rehabilitacija
75 min 150,00kn (19,90 €) 

Poluindividualna kineziterapija
75 min 150,00kn (19,90 €)

BFR trening
30 min 100,00kn (13,20 €)

Individualni integrirani tretman
75 min 300,00kn (39,80 €)

Biofeedback trening/kineziterapija
30 min 150,00kn (19,90 €) 

Izrada kineziterapijskog programa
200,00kn (26,50 €)

Izrada preventivnog programa
200,00kn (26,50 €)

Grupni OptiMove trening 8x
600,00kn (79,60 €)

Grupni OptiMove trening 12x
750,00kn (99,50 €)

Elektromišićna stimulacija
70,00kn (10,60 €)

Kinesiotape po segmentu
100,00kn (13,20 €)