02/10/2021

Postoperativna rehabilitacija nakon ugradnje totalne endoproteze kuka

Ugradnja totalne endoproteze kuka (TEP kuka) operativni je zahvat tijekom kojeg se oštećene dijelove zgloba kuka, najčešće uzrokovane uznapredovalom artrozom, uklanja i zamjenjuje. TEP kuka jedna […]