Važnost edukacije pacijenta u liječenju dugotrajne (kronične) boli – znanstvene činjenice