Kada započeti s trčanjem nakon operativne rekontrukcije prednjeg križnog ligamenta?